โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบรี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีดังนี้ 

1. แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ สายตรงผู้อำนวยการ https://www.hotlinepaitoon.com
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) : dna2546@hotmail.com
3. ส่งหนังสือร้องเรียนมาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เลขที่ 119/1 หมู่ที่ 3 ถนน ศรีสมาน
    ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
4. มายื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองที่กล่องแดงรับเรื่องร้องเรียน ห้องสำนักเรียนผู้อำนวยการ  ชั้น 1 อาคาร 2
5. โทรศัพท์สายตรงผู้อำนวยการ (นายไพฑูรย์ จารุสาร) 081-552-2311
6. โทรศัพท์โรงเรียน  0-2961-8891-3
7. โทรสารโรงเรียน : 0-2265-6222